Szkoła Podstawowa nr 2

im. Kornela Makuszyńskiego
w Chojnie

SP2 Chojna

ul. Żwirki i Wigury 10

74-500 Chojna

tel. 91 414 27 03

sekretariat@sp2chojna.pl

Dokumenty szkoły

 Zmiana organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 r.
Zarządzenie 12-21 wprowadzenie zmiany organizacji pracy szkoły COVID-19

Zmiana organizacji pracy szkoły od 26 kwietnia br. Uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej w systemie hybrydowym.
HARMONOGRAM ORGANIZACJI PRACY KLAS I-III
Zarządzenie 9-21 wprowadzenie zmiany organizacji pracy szkoły COVID-19
Wniosek I-III Załącznik nr 1 do zarządzenia 9-21
Od 19 kwietnia br. do pracy stacjonarnej wracają dzieci z oddziałów przedszkolnych. W dalszym ciągu szkoła zapewnia możliwość opieki świetlicowej dla uczniów klas I – III na podstawie wniosku. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkoły zostają przedłużone do 25 kwietnia.

Zarządzenie 8-21 wprowadzenie zmiany organizacji pracy szkoły COVID-19. (1)
Wniosek I-III Załącznik nr 1 do zarządzenia 8-21
Od 27 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, w całym kraju.   

Zarządzenie 6-21 wprowadzenie zmiany organizacji pracy szkoły COVID-19
wniosek zdalne nauczanie i świetlica COVID-19 kl.1_3
wniosek opieka przedszkolna COVID-19
KLASY  I
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas I prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022.
Ogłoszenie szkola 1 kl.
Uchwała Nr XXVI_200_2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r.
Wniosek do klasy I z załącznikami
Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna Nr 40_2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022
Od dnia 1 marca 2021 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chojna na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
Uchwała Nr XXVI_200_2020 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Chojna
Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna Nr 39_2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojna
Zarządzenie Burmistrza Gminy Chojna Nr 41_2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola.
OGŁOSZENIE ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
OGŁOSZENIE O NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CHOJNIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Wniosek do oddziału przedszkolnego z załącznikami

Skip to content